Litt informasjon om områdene rundt og i Rondane Nasjonalpark

2 June, 2018 at 08:32

Rondane nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i høyfjellsområdet Rondane i Hedmark og Oppland. Midt imellom Gudbrandsdalen og Atnedalen. Parken åpnet i 1962 som Norges første nasjonalpark, for å «ta vare på et stort, sammenhengende og for det meste urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, sikre variasjonsbredden i naturtyper som rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster, og ta vare på verdifulle kulturminner.». De utvidet parken den 24. oktober 2003 og nå dekker den hele 963 km²

Litt historie

Nedre Dørålseter har siden opprinnelsen på midten av 1700-tallet vært drevet av familien Stordal. Setrene i Dørålen ble satt opp og brukt av gårdbrukere fra Dovreskogen i Gudbrandsdalen. En periode var det fem setre på Dørålen, men nå er det bare to igjen. Før veien kom i 1964, gikk seterfolket hele veien fra Dovreskogen med buskap og hester når de flyttet til fjells om våren og når høsten kom og de skulle hjem igjen. Det var ofte hard og vanskelig tur som kunne ta hele 15–16 timer.

Man tror de første turistene kom til Dørålen ca. 1870 – 1875. Dette var ofte studenter eller folk med utdannelse. Det var også utlendinger som gikk i fjellturer her allerede den gang.

Under krigen var det mye folk i fjellet her, man tror at det kunne være opptil 50 personer som overnattet og disse måtte jo få servering. Om vintrene tok tyskerne seg inn i seterhusene, og mye inventar ble ødelagt. Man kan fortsatt finne kulehull i peisestuen etter at de skjøt istykker en lås for å komme inn. Husene ble også brukt av motstandsbevegelsen. På senhøsten i 1944 styrtet et tysk transportfly i den ene Midtronden, alle 14 ombord omkom. I 1945 ble det reist en bauta på stedet av tyskerne. Det originale seterbygget fra 1886 er der fortsatt og er fremdeles i bruk som peisestue.

Aktiviteter

I Rondane kan du stå på ski om vinteren og vandre om sommeren. Eller du kan rafte deg en tur på en av elvene, ri deg en tur på hest i dette fantastiske området, sykle en tur i det kuperte terrenget, gå på jakt eller slappe av med fiskestanga.

I fjellbygda Høvringen, 1000 meter over havet, kan du finne hundrevis av kilometer med oppkjørte langrennsløyper i vintersesongen. Om sommeren er dette et naturlig knutepunkt for både vandring og sykling, for Rondane nasjonalpark starter rett ved grensa til denne bygda. Det er alltid mange turister i området her, fra både inn og utland.